MəqalələrConvert ilə Parse fərqi
Tip çevrilmələri hər zaman ehtiyacımız olan bir əməliyyatdır. Bunu etmək üçün isə Convert sinfi içərisindəki metodlardan ya da müvafiq tipin içərisindəki Parse() metodundan istifadə edirik. Məsələn, aşağıdakı ifadələrin hər biri “123” sətrini tam tipə çevirir: $CodeBegin$ int a = Convert.ToInt32("123"); int b = Int32.Parse("123"); $CodeEnd$ Bəs bu iki çevrilmə arasındakı fərq...
11.04.2014

ArrayList sinfi
Bu məqaləmizdə dinamik massiv anlayışını və bunun üstündə ArrayList sinfini öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi, massiv eyni tip elementlər çoxluğudur. Bir massiv təyin edəndə onun tipini (yəni massivin elemenetlərinin aid olacağı tipi) və onun tutumunu, yəni özündə neçə element saxlayacağını təyin edirdik
30.11.2013

Anonim metodlar (Anonymous methods)
Bu məqaləmizdə C# dilində anomin metod (anonymous methods) anlayışını öyrənəcəyik. Əvvəlcə qeyd edim ki, mən sizin Metodlar, Hadisələr və Deleqantlar mövzusunda biliyinizin olduğunu güman edirəm. Bildiyimiz kimi metodlar, siniflərin vacib üzvlərindən olub, xaricdən müəyyən bir məlumat alan (ya da almayan) və müəyyən əmliyyatları yerinə yetirib nəticəni qaytaran (ya da qaytarmayan) kod bloklarıdır....
26.11.2013

Sistem məlumatlarının əldə olunması, Environment sinfi
Salam. Bu məqaləmizdə, C# ilə cari icra olunan sistem və platform haqqında məlumatları əldə etməyi öyrənəcəyik. Məsələn, kompüterin adını, Sistemin versiyasını, daxili prosessorların (CPU – Central Processing Unit) sayını və s. Kimi məlumatların alınmasını öyrənəcəyik. Əslində aşağı səviyyəli, məsələn kompüterə quraşdırılmış ekran kartının adını və xüsusiyyətlərini, prosessorun tezliyini kimi məlu...
20.11.2013