Convert ilə Parse fərqi

Tip çevrilmələri hər zaman ehtiyacımız olan bir əməliyyatdır. Bunu etmək üçün isə Convert sinfi içərisindəki metodlardan ya da müvafiq tipin içərisindəki Parse() metodundan istifadə edirik. Məsələn, aşağıdakı ifadələrin hər biri “123” sətrini tam tipə çevirir:
    int a = Convert.ToInt32("123");
    int b = Int32.Parse("123");

Bəs bu iki çevrilmə arasındakı fərq nədir? Hər şeydən əvvəl Convert.ToInt32() metodunun 19 yenidən yüklənmiş variantı var, bu metod bütün tiplərdəki məlumatı qəbul edir və int - ə çevirə bilir. Yəni bu metod, ancaq string dəyişənlərini yox, həm də float, decimal, bool, byte kimi standart verilənlər tipini də tam tipə çevirir. Lakin, Parse() metodu ancaq string tipidə veriləni tam tipə çevirə bilir. Digər tərəfən, ToInt32() metodunun 2 “Exception”u olduğu halda, Parse() metodu 3 “Exception” – a malikdir. Aşağıdakı kod parçasına baxaq:
    string s1 = "123";
    string s2 = "45645645645645645645646546";
    string s3 = "salam";
    string s4 = null;

    int a = Convert.ToInt32(s1); //Problemsiz çevriləcək 
    a = Convert.ToInt32(s2);   //OverflowException
    a = Convert.ToInt32(s3);   //FormatException
    a = Convert.ToInt32(s4);   //a = 0

Bu kod parçası icra olunsa, s2 sətrinin çevrilməsi zamanı “OverflowException” xətası alacağıq. Çünki, s2 sətrinin qiyməti bir ədəd kimi, int tipinin qiymətlər diapazonunu aşır. Növbəti s3 sətrinin çevrilməsi zamanı, “FormatException” xətası alacağıq. Çünki, s3 sətrinin qiyməti (“salam”), bir tam ədəd kimi ifadə oluna bilməz. s4 sətrinin çevrilməsi zamanı isə, arqument NULL olduğu üçün, ToInt32() metodu bu vəziyyətdə susmaya görə (default) 0 qaytarır. Beləliklə, ToInt32() metodunun OverflowException və FormatException olan iki xətası var. İndi isə aşağıdakı kod parçasına baxaq:
    string s1 = "123";
    string s2 = "45645645645645645645646546";
    string s3 = "salam";
    string s4 = null;

    int a = Int32.Parse(s1);   //Problemsiz çevriləcək 
    a = Int32.Parse(s2);     //OverflowException
    a = Int32.Parse(s3);     //FormatException
    a = Int32.Parse(s4);     //ArgumentNullException

Bu kod parçasında isə 3 icra xətası gözlənilir. s2 və s3 sətirlərinin çevrilməsi zamanı yaranan xəta hər iki metodda eynidir. Lakin, Parse() metodu Int32() metodundan fərqli olaraq, NULL arqumenti tam tipə çevirmir və bu vəziyyəti bir “ArgumentNullException” kimi ifadə edir. Beləliklə, Parse() metodunun OverflowException, ArgumentNullException və FormatException olan 3 xətası var.

Bununla belə, əgər çevrilmə zamanı istənilən vəziyyətdə bir xəta almaq istəmirsinizsə, onda TryParse() metodundan istifadə edə bilərik. Bu metod iki parametrli metoddur və geriyə bool tipdə qiymət qaytarır. Metodu ikinci parametri out kimi təyin olunub. Əgər birinci parametrinə ötürülən arqument int tipinə (əslində metod hansı tip ilə çağrılıbsa ona) çevrilə bilirsə metod geriyə true qiyməti qaytarır və çevrilmənin nəticəsini ikinci parametr üzrindən geri göndərir. Əks halda metod false qiyməti qaytarır. Aşağıdakı proqram nümunəsinə baxaq:
using System;
class Soft
{
  public static void Main()
  {
    int netice = 0;
    string s1 = "123";
    string s2 = "salam";
    string s4 = null;

    if(Int32.TryParse(s1, out netice))
      Console.WriteLine("s1 deyisheni tam tipe cevrile biler");
    else Console.WriteLine("s1 deyisheni tam tipe cevrile bilmez");

    if(Int32.TryParse(s2, out netice))
      Console.WriteLine("s2 deyisheni tam tipe cevrile biler");
    else Console.WriteLine("s2 deyisheni tam tipe cevrile bilmez");
    Console.ReadKey();
  }
}

Nəticə isə aşağıdakı imi olur:

6948    11.04.2014
C# Convert Parse Çevrilmə Tip ProqramlaşdırmaŞərhlər (305)
rwerwerwer 18.10.2017 19:51

sdfsdfsf


Jalal 15.09.2017 21:32

Salam mende s6 di imei sifirlanib birdefe yazdirdim birde silinib bunu ozum eliye bilerem zehmet olmasa cavab yazarsiniz


-1' OR 3+303-303-1=0+0+0+1 -- 02.09.2017 10:23

1


-1' OR 2+303-303-1=0+0+0+1 -- 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3*2>(0+5+143-143) 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3*2<(0+5+143-143) 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3+143-143-1=0+0+0+1 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 2+143-143-1=0+0+0+1 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3*2>(0+5+403-403) -- 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3*2<(0+5+403-403) -- 02.09.2017 10:23

1


-1 OR 3+403-403-1=0+0+0+1 -- 02.09.2017 10:23

1


nqatgmti 02.09.2017 10:22

(select convert(int,CHAR(65)))


-1 OR 2+403-403-1=0+0+0+1 -- 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


nqatgmti 02.09.2017 10:22

�''�""


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


nqatgmti 02.09.2017 10:22

�'�"


nqatgmti 02.09.2017 10:22

JyI=


nqatgmti 02.09.2017 10:22

@@2x6T9


nqatgmti 02.09.2017 10:22

1����


nqatgmti 02.09.2017 10:22

\


nqatgmti 02.09.2017 10:22

1'"


nqatgmti 02.09.2017 10:22

1


hspkrchf 02.09.2017 10:22

WEB-INF\web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:22

WEB-INF/web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:22

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:21

................windowswin.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:21

������������������������������������������������windows��win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:21

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


hspkrchf 02.09.2017 10:21

../../../../../../../../../../boot.ini


(select convert(int,CHAR(65))) 02.09.2017 10:21

1


hspkrchf 02.09.2017 10:21

../../../../../../../../../../windows/win.ini


�''�"" 02.09.2017 10:21

1


�'�" 02.09.2017 10:21

1


JyI= 02.09.2017 10:21

1


@@wiUhx 02.09.2017 10:21

1


1���� 02.09.2017 10:21

1


\ 02.09.2017 10:21

1


1'" 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd<% contenteditable onresize=0cbC(9346)> 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd}body{acu:Expre/**/SSion(0cbC(9280))} 02.09.2017 10:21

1


[url=http://www.vulnweb.com][/url] 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/\www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

//www.vulnweb.com


sejjvpfd<%div style=width:expression(0cbC(9168))> 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

http://www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

923058


sejjvpfd&lt;ScRiPt&gt;0cbC(9096)&lt;/sCripT&gt; 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/www.vulnweb.com


sejjvpfd\u003CScRiPt\0cbC(9252)\u003C/sCripT\u003E 02.09.2017 10:21

1


%73%65%6A%6A%76%70%66%64%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%63%62%43%289699%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment/.


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


{{10000285*9999662}} 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


acux10914��z1��z2a�bcxuca10914 02.09.2017 10:21

1


oibvkufp 02.09.2017 10:21

'"


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


acu1057<s1﹥s2ʺs3ʹuca1057 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd_9141 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


/\www.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


'" 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


//www.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


http://www.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


WriteComment/. 02.09.2017 10:20

1


sejjvpfd 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

testasp.vulnweb.com


WEB-INF\web.xml 02.09.2017 10:20

1


WriteComment 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


911832 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


WriteComment 02.09.2017 10:20

1


WEB-INF/web.xml 02.09.2017 10:20

1


/www.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


oibvkufp 02.09.2017 10:20

1


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 02.09.2017 10:20

1


nqatgmti 02.09.2017 10:20

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 02.09.2017 10:20

1


................windowswin.ini 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 02.09.2017 10:20

1


������������������������������������������������windows��win.ini 02.09.2017 10:20

1


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 02.09.2017 10:20

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 02.09.2017 10:20

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

http://hitdpklqAOPh9.bxss.me/


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 02.09.2017 10:20

1


../../../../../../../../../../boot.ini 02.09.2017 10:20

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 02.09.2017 10:20

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

^(#$!@#$)(()))******


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

!(()&&!|*|*|


maukeakp 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

)


http://hitPhSQP1DbT5.bxss.me/ 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

1


testasp.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

'"()


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 02.09.2017 10:20

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


^(#$!@#$)(()))****** 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


!(()&&!|*|*| 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


) 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


'"() 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

12345'"\'\");|]*{ <>�''💩


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


kmajjbsy 02.09.2017 10:19

1&n902292=v979314


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


bygksmvn&n965166=v931243 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


pfbjfjco 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

"+response.write(9049212*9912051)+"


12345'"\'\");|]*{ <>�''💩 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

&nslookup aGYcOsER&'\"`0&nslookup aGYcOsER&`'


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

'+response.write(9049212*9912051)+'


02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

$(nslookup ffgrPv6f)


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

response.write(9049212*9912051)


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

set|set&set


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


NlR2VXB3TzY= 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

${9999250+9999855}


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


${9999510+9999123} 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


"+response.write(9330345*9266601)+" 02.09.2017 10:19

1


&nslookup 6uDn9HQ2&'\"`0&nslookup 6uDn9HQ2&`' 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


'+response.write(9330345*9266601)+' 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


$(nslookup F5Q7WiT8) 02.09.2017 10:19

1


response.write(9330345*9266601) 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


set|set&set 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

uDYwESJ3


XrLqZE7I 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

1


mskyplyw 02.09.2017 10:17

1


Test 11.08.2017 16:43

Aaaa


qweqw 11.08.2017 14:59

qweqw


qweqw 11.08.2017 14:59

qweqw


qweqw 11.08.2017 14:59

qweqw


qweqw 11.08.2017 14:59

qweqw


qweqw 11.08.2017 14:58

qweqw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


qwer 11.08.2017 14:58

werw


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


asdasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


adasd 11.08.2017 14:58

asdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


sadas 11.08.2017 14:58

asasdas


asdf 11.08.2017 14:57

asd


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sdx,n 10.08.2017 23:56

sdkjn


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


sbjdxn 10.08.2017 23:55

sdk


/// 21.05.2017 03:14

////


03.05.2017 23:04


03.05.2017 23:04


Şərh yazın