Anonim metodlar (Anonymous methods)

     Bu məqaləmizdə C# dilində anomin metod (anonymous methods) anlayışını öyrənəcəyik. Əvvəlcə qeyd edim ki, mən sizin Metodlar, Hadisələr və Deleqantlar mövzusunda biliyinizin olduğunu güman edirəm. Bildiyimiz kimi metodlar, siniflərin vacib üzvlərindən olub, xaricdən müəyyən bir məlumat alan (ya da almayan) və müəyyən əmliyyatları yerinə yetirib nəticəni qaytaran (ya da qaytarmayan) kod bloklarıdır. Metodlar, qeyd olunduğu kimi, proqram hissəcikləridir. Amma bunun standart bir kod hissəsindən fərqi odur ki, metodlara aid kodlar, proqram kompilyasiya olunanda icra olunmaya bilər. Yəni, metodlar hansısa bir işi, kompilyatordan bağımsız bizim istəyimizdən asılı olaraq yerinə yetirməyə imkan verir. Bunun üçün uyğun metodu çağırırıq. Məlumdur ki, hər bir metodun adı olur. Məsələn tam tipdə bir qiymət qaytaran və parametrlərinə arqument kimi ötürülən iki tam ədədin hasilini hesablayan bir metodun prototipi aşağıdakı kimi ola bilər:

public int Hasil(int a, int b)
{ 
   return (a * b);
}

Beləliklə, biz Hasil adlı bir metod təyin etdik. Anonim meodlar isə adı olmayan metodlardır. Bəli, səhv oxumadınız, adı olmayan, amma gövdəsi olan metodlar məhz anonim metodlar adlanır. Sual yarana bilər ki, metodun adı yoxdursa, onu necə çağırırlar? Əslində, anonim metodları spesifik bir şəkildə çağırmırlar. Tələsməyin, biləcəksiniz. İndi qayıdaq, hadisələr və deleqantlar söhbətinə. Bilirik ki, deleqantlar metodları təmsil edən göstəricilərdin. Hadisələr isə, müəyyən bir fəaliyyətin meydana gəlməsidir. Müəyyən bir fəaliyyət meydana gələndə, hansısa işi yerinə yetirmək üçün, yəni müvafiq metodu çağırmaq üçün, həmin metodu təmsil edə biləcək bir deleqantdan istifadə olunur. Məsələn, tez bir form proyekt yaradın və adını “AnonimMetodlar” qoyun:

Anonim metodlar

Formun yükləmə hadisəsi içərisində bir ədəd dinamik “Button” kontrolu yaradaq (kontrolu “Toolbox” pəncərəsindən əlavə etməyin!). Sonra bu kontrolun Click hadisəsini “Test” adlı bir medodla əlaqələndirək:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace AnonimMetodlar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Button duyme = new Button(); //Düyməni yaradaq
      duyme.Text = "Kliklə"; 
      duyme.Location = new Point(20,20); 
      duyme.Click += new EventHandler(Test); //Düymə kliklənəndə Test metodu çağrılsın
      this.Controls.Add(duyme);
    }
    //Düymə kliklənəndə çağrılacaq metod
    protected void Test(object kontrol, EventArgs informasiya)
    {
      MessageBox.Show("Düymə klikləndi!");
    }
  }
}

Proqramı icra edib düyməni klikləyəndə müvafiq mesaj qutusu bərpa olacaq:

Anonim metodlar

duyme.Click += new EventHandler(Test);  sətrinə baxaq. Bu ifadə ilə düymə kliklənəndə Test metodu çağrılır. Yəni, bu şəkildə çağrılış açıq şəkildə təyin olunmuş bir metodun çağrılışıdır. İndi bu əməliyyatı daha sadə şəkildə anonim metodlarla yazaq:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace AnonimMetodlar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Button duyme = new Button(); //Düyməni yaradaq
      duyme.Text = "Kliklə"; 
      duyme.Location = new Point(20,20);
      duyme.Click += delegate { MessageBox.Show("Düymə klikləndi!"); };
      this.Controls.Add(duyme);
    }
  }
}

Bu kodumuzda Test medotu ümumiyyətlə iştirak etmir. 

duyme.Click += delegate { MessageBox.Show("Düymə klikləndi!"); };

Sətrinə fikir verək. += operatorundan sağdakı hissə hir anonim metodun deklorasiya üsuludur və delegate açar sözü vasitəsi ilə təyin olunur. Yəni kiçik ölçülü əməliyyatları görmək üçün anonim metodlardan istifadə etmək əlverişlidir və bu qayda, performans itkisinə səbəb olmur. Anonim metodlar, adi metodlar kimi parametr qəbul edə bilər, məsələn yuxarıdakı təyinetməni bu cür də yazmaq olar:

duyme.Click += delegate(object kontrol, EventArgs e) { MessageBox.Show("Düymə klikləndi!"); };

Burada maraqlı bir məqam var. Common Language Runtime işləmə mühərriki “hər kod bloku, hökmən bir sinifin metodları içərisində olmalıdır” prinsipinə əsasən, anonim metodları birbaşa icra də bilməz. Yəni, proqramçı üçün anonim olan bu metodlar CLR üçün sözün əsl mənasında anonim ola bilməz. Buna görə də, proqramımızı kompilyasiya etdikdə, anonim metodlar bir ada avtomatik sahib olur. Gəlin buna əyani şahid olaq. ILDASM proqramı ilə proqramımızın IL (Intermediate Language) kodlarına baxaq. Bunu necə edəcəyini bilmirsinizsə, Start menyuxuna gedin, axtarış bölməsinə “ILDASM” yazın və ildasm.exe proqramını icra edin. Açılan pəncərədə File >> Open izləyin və fayl olaraq yuxarıdakı proqramımızı seçin:
Anonim metodlar

Open kliklədiyinizdə proqramımızın kodları IL səviyyəsində təsvir olunacaq. Fikir versəniz görərsiniz ki, Form1 sinfi içərizində bizim təyin etmədiyimiz, amma mövcud olan <Form1_Load>b__0   adlı bir metod var. Bu metod, məhz anonim metodumuzdur:

Anonim metodlar

Yəni, anonim metodlar, sadəcə proqramçı üçün anonimdir, kompilyator bu metodlara avtomatik ad verir, bunun səbəbini də qeyd etdik.

     Qeyd edim ki, anonim metodlar refout xarakteristikalarına malik parametrlər də qəbul edə bilir. Amma params xarakteristikasına malik parametrləri anonim metodlar üçün təyin edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə, anonim metodlar hadisələrin kiçik funksionallığını təmin etmək üçün əlverişli üsuldur. Eyni qayda ilə, deleqantları da anonim metodları təmsil edəcək şəkildə təyin edə bilərik. Növbəti məqalələrdə görüşənə qədər.

1049    26.11.2013
C# Anonim metodŞərhlər (221)
Əlvan 14.06.2018 13:47

Ardi nie yoxdu ki :D lol


hspkrchf 02.09.2017 10:23

WEB-INF\web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:23

WEB-INF/web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:23

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


hspkrchf 02.09.2017 10:23

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:23

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

................windowswin.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

������������������������������������������������windows��win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../boot.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../windows/win.ini


sejjvpfd<6uVADZ x=9284> 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd<% contenteditable onresize=0cbC(9804)> 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd}body{acu:Expre/**/SSion(0cbC(9579))} 02.09.2017 10:22

1


[url=http://www.vulnweb.com][/url] 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd<%div style=width:expression(0cbC(9529))> 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd&lt;ScRiPt&gt;0cbC(9356)&lt;/sCripT&gt; 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd\u003CScRiPt\0cbC(9654)\u003C/sCripT\u003E 02.09.2017 10:22

1


%73%65%6A%6A%76%70%66%64%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%63%62%43%289566%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 02.09.2017 10:22

1


(select convert(int,CHAR(65))) 02.09.2017 10:22

1


�''�"" 02.09.2017 10:22

1


�'�" 02.09.2017 10:22

1


JyI= 02.09.2017 10:22

1


@@1oxBF 02.09.2017 10:22

1


1���� 02.09.2017 10:22

1


\ 02.09.2017 10:22

1


1'" 02.09.2017 10:22

1


{{9999208*9999143}} 02.09.2017 10:22

1


CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0 02.09.2017 10:22

1


nqatgmti 02.09.2017 10:22

1


acux9930��z1��z2a�bcxuca9930 02.09.2017 10:22

1


acu9261<s1﹥s2ʺs3ʹuca9261 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd_9436 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:22

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/\www.vulnweb.com


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

//www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

http://www.vulnweb.com


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

969920


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/www.vulnweb.com


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


WEB-INF\web.xml 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


WEB-INF/web.xml 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment/.


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


................windowswin.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


������������������������������������������������windows��win.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../../../../../../../../../../boot.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


/\www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


//www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


oibvkufp 02.09.2017 10:21

'"


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

testasp.vulnweb.com


http://www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


943145 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


/www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


WriteComment/. 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


WriteComment 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


WriteComment 02.09.2017 10:21

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


'" 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 02.09.2017 10:20

1


oibvkufp 02.09.2017 10:20

1


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 02.09.2017 10:20

1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 02.09.2017 10:20

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 02.09.2017 10:20

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

^(#$!@#$)(()))******


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

!(()&&!|*|*|


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

http://hit1kicie6Odq.bxss.me/


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

)


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


testasp.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 02.09.2017 10:20

1


http://hitMp5M2TmBgw.bxss.me/ 02.09.2017 10:20

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 02.09.2017 10:20

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

'"()


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


^(#$!@#$)(()))****** 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


!(()&&!|*|*| 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


) 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

12345'"\'\");|]*{ <>�''💩


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


'"() 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


12345'"\'\");|]*{ <>�''💩 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

"+response.write(9779722*9669094)+"


seelbfbv 02.09.2017 10:19

&nslookup CzMwNg5i&'\"`0&nslookup CzMwNg5i&`'


hakrarnl 02.09.2017 10:19

'+response.write(9779722*9669094)+'


seelbfbv 02.09.2017 10:19

$(nslookup kSDqRYCR)


hakrarnl 02.09.2017 10:19

response.write(9779722*9669094)


seelbfbv 02.09.2017 10:19

set|set&set


NHNjT085dms= 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

${9999532+9999230}


"+response.write(9340216*9165210)+" 02.09.2017 10:19

1


&nslookup QxZhtpt9&'\"`0&nslookup QxZhtpt9&`' 02.09.2017 10:19

1


'+response.write(9340216*9165210)+' 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


$(nslookup 5nC1WCbt) 02.09.2017 10:19

1


response.write(9340216*9165210) 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


set|set&set 02.09.2017 10:19

1


${10000239+9999283} 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

3jNUaged


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


yWI6QuaO 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

1


jlxrvfup 02.09.2017 10:17

1


Stevesar 11.07.2017 08:44

online dating tips 2016 http://popularfemaledating.loan/14-05-2017-6.php dating a gay man with hiv gay dating site in kuwait http://headlinesfordating.review/05-2017-406.php diabetes dating site uk


Danielcuppy 10.07.2017 22:35

middle aged dating sites http://starsdating2017.men/19-04-2017-6.php korean dating filipina how to flirt with a man online dating http://datingrestaurantstoronto.stream/1611.php online dating detroit


Jamesodorb 22.06.2017 02:34

http://datingwebsite.date/27-04-2017-25.php sociaal netwerk dating http://datingwebsite.date/05-2017-356.php astrosage free chart matchmaking long lat http://datingwebsite.date/why-is-radiometric-dating-not-useful-for-dating-sedimentary-rocks.php


Şərh yazın